НачалоЗа насНовиниГалерияМатериалиОбучаващи институцииКонтакти


СОУ за европейски езици Св. Константин-Кирил Философ е едно от най-големите училища в град Русе. То отваря врати през учебната 1961/62 година. В СОУ за европейски езици се преподават пет чужди езика: английски, немски, френски, испански и руски.

Училището е профилирано в сферата на чуждоезиковото обучение. Учителите са квалифицирани специалисти, създаващи творческа атмосфера за учене и непрекъснато стремящи се към повишаване на своята квалификация и компетентности

Модерният свят е многоезичен и приоритет за училището в началото на 21 век е младите хора да овладеят повече от един чужд език. В СОУ за европейски езици учениците изучават активно втори и трети чужд език. За нас владеенето на чужди езици не е цел, а средство, възможност за разширяване на професионалния хоризонт на нашите възпитаници.

Приоритет за нашето училище е развиването у учениците на ключовите компетентности, заложени в европейската образователна политика. Тези умения се изграждат както чрез преки учебни дейности, така и в извънкласни форми на обучение. СОУ за европейски езици развива широка клубна дейност и работи по образователни проекти с партньорски училища от Европа. Училището има устойчиви традиции в областта на гражданското образование, извънкласната и проектна дейност. Основни приоритети са и непрекъснатото и активно осъвременяване и усъвършенстване на методите на преподаване, модернизиране на използваните обучителни инструменти и повишаване на квалификацията на преподавателите с цел по-висока ефективност на преподаване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

2015, www.euedu.souee.bg

Developed by